Köpa Fastighet

En djup förståelse underlättar identifiering av dolda värden och genererar goda affärer för fastighetsägare som mer sällan gör transaktioner. Vi har stött på de flesta frågeställningar som kan dyka upp när du ska köpa fastighet.

 

Vi rör oss ständigt på de olika regionala marknaderna i södra Sverige. I samband med ett förvärv där vi inte agerar säljrådgivare, får vi ofta frågor från befintliga kunder som vill använda våra lokala marknadsinsikter såsom direktavkastningskrav, hyresnivåer, stadsutveckling och trender. Vi har stött på de flesta frågeställningar som kan dyka upp när du ska köpa fastighet. Vad gäller egentligen vid paketering och avsiktsförklaring? Vad ska du tänka på när det gäller avtal och myndighetskrav?

Vi arbetar med uppsökande uppdrag för att hitta fastighetsförvärv (off-market) efter våra kunders önskemål. Genom kontinuerliga uppdrag under många år på många orter har vi byggt upp ett värdefullt ägarnätverk och har blivit en viktig länk mellan köpare och säljare på de olika marknader vi arbetar på. Kontakta oss gärna så vi kan förstå dina önskemål bättre och svara på just dina frågor kring köp av fastigheter.

Intresseanmälan

Är du intresserad av att köpa fastigheter? Fyll i formuläret till höger eller slå en signal till någon av våra transaktionsrådgivare så vi kan få en bild av vad du söker och hur ditt behov ser ut. Vill du veta mer om hur vi arbetar när vi säljer en fastighet?

Geografisk verksamhetsområde

Vår marknad sträcker sig över hela Götaland och vi har regional närvaro genom kontor i Jönköping, Stockholm och Göteborg. Extra starka är vi på mindre likvida marknader och i storstädernas ytterområden.