Expect Dedication

På A&P har vi sedan tidigt 2000-tal genomfört värdeskapande fastighetstransaktioner för såväl köpare som säljare. Vår historia har gett oss ett omfattande nätverk och en stark regional närvaro i de städer vi numera har egna kontor i; Jönköping, Göteborg och Stockholm. Vår proaktiva och nyfikna inställning har, tillsammans med ett aldrig sinande engagemang, konstant drivit oss framåt mot flera framgångsrika uppdrag.

En sak är dock sig lik. Vårt driv bottnar fortfarande i detsamma – att generera goda affärer för alla parter, genom en optimal matchning mellan säljare och köpare. Det kan du vara säker på alltid kommer stå i vår historia!

ST
AVSLUTADE PROJEKT
MKR
TRANSAKTIONSVÄRDE 2017
:E
STÖRSTA RÅDGIVAREN I SVERIGE
%
AVSLUTNINGSFREKVENS, PÅBÖRJADE UPPDRAG

Våra kärnvärden

 

PROAKTIVITET

Vår erfarenhet av mindre likvida marknader har bidragit till en proaktiv och kreativ inställning i allt vi företar oss. Våra lärdomar från dessa marknader har dessutom visat sig vara fördelaktiga när vi nu i allt högre grad verkar i de mer likvida storstadsregionerna.

HELHETSSYN

Helhetssyn är det som genomsyrar A&P, inifrån och ut. Vi finns till lika mycket för köpare som för säljare, genom hela transaktionsprocessen om så önskas. Kontinuerliga uppdrag på många orter som spänner över flera kategorier investerare och olika geografiska marknader stärker även det vårt helhetsgrepp om fastighetstransaktioner.

KUNSKAP OCH ENGAGEMANG

Vi har en stark tro på att kunskap inte är någonting utan engagemang – och vice versa. Just därför har vi valt att agera som en trygg samarbetspartner för såväl större som mindre aktörer, där vi engagerat tillför kunskap inom såväl hela innehavscykeln som detaljkunskap om hyresnivåer, stadsutveckling och trender. Långsiktiga kundrelationer, transparens men också hög integritet är en naturlig del av vår strategi.

TEAMET

Jörgen Larsson

Jörgen Larsson

Partner och transaktionskonsult
Född 1955 Mångårig erfarenhet som transaktionskonsult med exploatering och utveckling som specialitet Med A&P sedan 2001
Marcus Thorin

Marcus Thorin

Partner och transaktionskonsult
Född 1980 Civilingenjör, Industriell Ekonomi från Chalmers Tidigare erfarenhet inom byggnadsbranschen och som managementkonsult på Arthur D. Little Med A&P sedan 2012
Pontus Nilsson

Pontus Nilsson

Partner och transaktionskonsult
Född 1978 Civilekonom och byggnadsingenjör Tidigare erfarenhet som exploateringsingenjör och affärsutvecklare Med A&P sedan 2006
Andreas Stoor

Andreas Stoor

Partner och transaktionsrådgivare
Född 1982 Kandidatexamen i Bygg- och Fastighetsekonomi Tidigare erfarenhet som fastighetsmäklare Med A&P sedan 2017