Affärside

Vår affärsidé är att utifrån gedigen tvärfunktionell kunskap och erfarenhet från transaktioner på mindre likvida marknader erbjuda komplett rådgivning i medelstora till större fastighetstransaktioner utanför CBD i södra och mellersta Sverige.

 

För den lokala fastighetsägaren innebär det att vi tillför professionell tvärfunktionell kunskap inom såväl transaktion som utveckling. Vi är ett stöd och ett bollplank under hela innehavs- cykeln och vid förmedling av fastigheter kombinerar vi vårt arbetssätt med vårt nationella nätverk med kapitalstarka köpare så vi på bästa sätt kan optimera värdet på varje fastighetstransaktion.

För större och internationella aktörer är vi en lokal samarbetspartner med stor marknadskunskap och stark lokal anknytning som kompletterar större organisationer

 

med den detaljkunskap och det lokala nätverk som krävs för en optimal fastighetstransaktion.

Vi vill skapa långsiktiga kundrelationer. Det får vi genom hög integritet, långsiktighet i beslut, stor andel seniora konsulter, låg intern personalomsättning och genom att inspirera till utveckling av fastigheter och att optimera värden i våra kunders transaktioner.

Löftet till våra kunder är att vara lyhörda, förstående och involvera oss i deras utmaningar för att optimera värden utifrån kundernas förutsättningar.

 

Hur vi arbetar

A&P är experter på hela transaktionsprocessen och har väl inarbetade rutiner vilket betyder att vi är proaktiva och snabba i hela processen. Vi är med dig hela vägen!

 

Vill du veta vad vi kan göra för din verksamhet?