Affärside

Vår affärsidé är att utifrån gedigen kunskap och stark lokalkännedom erbjuda komplett rådgivning i större fastighetstransaktioner utanför CBD i södra och mellersta Sverige.

 

För den lokala fastighetsägaren innebär det att vi tillför professionell kunskap inom såväl rådgivning, transaktion som utveckling. Vi är ett stöd och ett bollplank under hela innehavscykeln och vid förmedling av fastigheter utnyttjar vi vårt nationella nätverk med kapitalstarka köpare så vi på bästa sätt kan optimera värdet på din fastighetstransaktion.

För större och internationella aktörer innebär det en lokal samarbetspartner med stor marknadskunskap och stark lokal anknytning som kompletterar er organisation med den

detaljkunskap och det lokala nätverk som krävs för en optimal fastighetstransaktion.

Vår strategi är att skapa långsiktiga kundrelationer. Det får vi genom goda relationer och genom att inspirera till utveckling av fastigheter och att optimera värdet på varje fastighetstransaktion.

Löftet till våra kunder är att vara lyhörda, förstående och involvera oss för att skapa det optimala värdet utifrån era förutsättningar.

INSPIRERANDE Inspirera till utveckling av fastigheter och verksamheter för ett optimalt värde!
INVOLVERANDE Långsiktigt engagemang och lyhördhet för våra uppdragsgivare och deras situation.
KVALITATIVT Med fokus på ett så bra genomförande det bara går i alla led.

Hur vi arbetar

A&P är experter på hela transaktionsprocessen och har väl inarbetade rutiner vilket betyder att vi är proaktiva och snabba i hela processen. Vi är med dig hela vägen!

 

Vill du veta vad vi kan göra för din verksamhet?