Vår Historia

Verksamheten grundlades 2002 av Jörgen Larsson i Jönköping. Jörgen Larsson som är senior rådgivaren hos A&P idag, har sedan starten tillfört verksamheten rika erfarenheter från fastighetsägande och affärsmannaskap. Under starten fokuserades verksamheten lokalförmedling men från 2005 kom verksamheten mer att handla om transaktionsrådgivning.

Under 2009 i efterdyningarna av finanskrisen, när kapital skulle in i systemet igen, började investerare i större utsträckning efterfråga fastigheter på mindre likvida marknader och A&P agerade utefter det. Verksamheten växte och man började jobba med större aktörer med rikstäckande fastighetsägande och påbörjade vår expansion till att innefatta hela södra och mellersta Sverige. 2009 är också året då företaget bytte namn från A&P

Fastighetsmäklare till A&P Fastighetstransaktioner.

Fram till idag har bolaget successivt växt och kontor har etablerats i Göteborg och Stockholm. A&P Fastighetstransaktioner är idag en etablerad och kvalificerad transaktionsrådgivare i transaktioner och utvecklingsprojekt i södra Sverige.

Teamet

Jörgen Larsson

Jörgen Larsson

Partner och transaktionskonsult
Född 1955. Mångårig erfarenhet som transaktionskonsult med exploatering och utveckling som specialitet. Tidigare erfarenhet som fastighetsägare och utvecklare. Med A&P sedan 2001.
Marcus Thorin

Marcus Thorin

Partner och transaktionskonsult
Född 1980. Civilingenjör, Industriell Ekonomi från Chalmers. Tidigare erfarenhet inom byggnadsbranschen och som managementkonsult på Arthur D. Little. Med A&P sedan 2012.
Pontus Nilsson

Pontus Nilsson Pahlevani

Partner och transaktionskonsult
Född 1978. Civilekonom och byggnadsingenjör. Tidigare erfarenhet som exploateringsingenjör och affärsutvecklare. Med A&P sedan 2006.
Andreas Stoor

Andreas Stoor

PARTNER OCH TRANSAKTIONSKONSULT
Född 1982. Kandidatexamen i Bygg- och Fastighetsekonomi. Tidigare erfarenhet som fastighetsmäklare. Har varit topp 10 Sverige hos Skandiamäklarna 2010 - 2014. Med A&P sedan 2017.

Vill du veta vad vi kan göra för din verksamhet?