Vår Historia

Verksamheten grundlades 2002 av Jörgen Larsson i Jönköping. Jörgen Larsson som är senior rådgivaren hos A&P idag, har sedan starten tillfört verksamheten rika erfarenheter från fastighetsägande och affärsmannaskap. Under starten fokuserades verksamheten lokalförmedling men från 2005 kom verksamheten mer att handla om transaktionsrådgivning.

Under 2009 i efterdyningarna av finanskrisen, när kapital skulle in i systemet igen, började investerare i större utsträckning efterfråga fastigheter på mindre likvida marknader och A&P agerade utefter det. Verksamheten växte och man började jobba med större aktörer med rikstäckande fastighetsägande och påbörjade vår expansion till att innefatta hela södra och mellersta Sverige. 2009 är också året då företaget bytte namn från A&P

Fastighetsmäklare till A&P Fastighetstransaktioner.

Fram till idag har bolaget successivt växt och kontor har etablerats i Göteborg och Stockholm. A&P Fastighetstransaktioner är idag en etablerad och kvalificerad transaktionsrådgivare i transaktioner och utvecklingsprojekt i södra Sverige.

Teamet

Jörgen Larsson

Jörgen Larsson

Partner och transaktionskonsult
Född 1955 Mångårig erfarenhet som transaktionskonsult med exploatering och utveckling som specialitet Med A&P sedan 2001
Marcus Thorin

Marcus Thorin

Partner och transaktionskonsult
Född 1980 Civilingenjör, Industriell Ekonomi från Chalmers Tidigare erfarenhet inom byggnadsbranschen och som managementkonsult på Arthur D. Little Med A&P sedan 2012
Pontus Nilsson

Pontus Nilsson

Partner och transaktionskonsult
Född 1978 Civilekonom och byggnadsingenjör Tidigare erfarenhet som exploateringsingenjör och affärsutvecklare Med A&P sedan 2006
Andreas Stoor

Andreas Stoor

Partner och transaktionsrådgivare
Född 1982 Kandidatexamen i Bygg- och Fastighetsekonomi Tidigare erfarenhet som fastighetsmäklare Med A&P sedan 2017

Vill du veta vad vi kan göra för din verksamhet?