QUADRENT - VÅRT SYSTERBOLAG INOM UTHYRNING

Quadrent arbetar med uthyrning och fastighetsförmedling i Jönköping och angränsande län. Medan A&P fokuserar på större objekt kan Quadrent hjälpa dig med transaktionsrådgivning för mindre fastigheter och fastighetsutveckling.

 

Quadrent är lokalförmedlare och en trygg länk mellan fastighetsägare och hyresgäst. Som fastighetsägare kan du anlita dem för att hitta rätt hyresgäst till din lokal och som hyresgäst får du rådgivning i avtalsprocessen.

Genom professionalism, lyhördhet och flexibilitet vill Quadrent vara den självklara uthyrningsfunktionen för fastighetsägare i Jönköping. Genom många års erfarenhet har de byggt upp ett ovärderligt kontaktnät och lärt sig att identifiera sina kunders utmaningar

och möjligheter. De har samlat på sig erfarenheter från många olika branscher och typer av verksamheter och kan ge dig en samlad bild av marknaden i Jönköping.

A&P Fastighetstransaktioner och Quadrent delar värderingen “lokalt engagemang” och Quadrent brinner för att deras kunders verksamheter ska utvecklas och vara lönsamma. På så sätt bidrar de till näringslivet och Jönköping som en attraktiv och levande stad.

Våra kollegor inom uthyrning

Har du vakanta ytor du vill hyra ut, vill du veta mer om fastighetsutveckling eller behöver du själv en ny lokal till din verksamhet? Då är du välkommen att kontakta våra lokalförmedlare på Quadrent! Kontaktuppgifter hittar du nedan.

David Hjalmarsson

Lokalförmedlare och transaktionskonsult
Rebecca Grennard

Rebecca Grennard

Lokalförmedlare

HAR DU EN FASTIGHET MED VAKANT YTA ELLER BEHÖVER DU EN NY LOKAL?