Bildhandelsportfölj i Linköping, Norrköping och Nyköping

PORTFÖLJ PROAUTO: 3 FASTIGHETER
OrtNYKÖPING, NORRKÖPING, LINKÖPING
KvmCA 11 400 KVM
UppdragsgivareHOLMGREN GROUP AB
KöpareKVALITENA AB
TypHANDEL

A&P fick i uppdrag av Holmgren Group AB att avyttra tre bilhandelsfastigheter genom sale and
leaseback. Fastigheterna är belägna i Linköping, Norrköping och Nyköping med en total uthyrbar yta på 11 400 kvm. Samtliga fastigheter är
nyproducerade konceptbyggnader med mycket god exponering mot E4:an. Kvalitena AB stod som köpare. Holmgrens Bil förhyr samtliga ytor på fastigheterna.

Liknande Referenser