Försäljning av Fastighet

Försäljning av fastigheter är en komplex process, men behöver inte vara komplicerad om du hittar rätt rådgivare.  A&P arbetar med de flesta typer av fastigheter från lager till hyreshus. A&Ps styrka hittar du främst vid försäljning av fastigheter i perifera lägen i storstadsregionerna, regionstäder och mindre orter i södra Sverige. Gemensamt för dessa marknader är att de är mindre likvida och informationstillgängligheten är låg.

 

Genom åren har vi dessutom hanterat ett stort antal affärer av utvecklingsfastigheter såsom byggrätter, vakanta fastigheter och nyproduk- tioner, där utformningen av affärsupplägget blir annorlunda. Vi arbetar både med försäljning av enstaka fastigheter och avyttring hela bestånd. Vanligtvis är transaktionerna vi genomför värda mellan 20 och 500 mkr.

Vi som jobbar med försäljning av fastigheter vet att lokalkännedom och kontakter är avgörande. A&P har under långt tid arbetat upp ett stort

kontaktnät av kapitalstarka, seriösa köpare och vi vet vad som händer på våra lokala marknader.

Av erfarenhet vet vi att en lyckad försäljning ofta bygger på goda förberedelser. Ta gärna kontakt med oss i god tid före transaktionen, så arbetar vi tillsammans för att optimera värde och totalavkastning. Alla fastigheter är olika och varje uppdragsgivares förutsättningar måste beaktas. Vi analyserar och utvärderar scenarion, samt drar slutsatser om de åtgärder som bör tas i fastigheterna före en avyttring.

Tjänster

A&P Fastighetstransaktioner medverkar genom hela processen, från förberedelser, värdering och optimering till tillträde där transaktionerna oftast är i intervallet 15-500 miljoner kronor.

 
ENSKILD FASTIGHET

Avyttring av alla typer av fastigheter såsom hyreshus, kontor, industri, lager/logistik, handel och hotell. Fastigheterna kan vara både uthyrda och vakanta/tomma.

   
PORTFÖLJ

Avyttring av alla typer av fastighetsportföljer såsom hyreshus, industri, lager/logistik och handel. I vissa fall styckar vi upp portföljen och säljer varje fastighet enskilt för att optimera värdet på portföljen (se Portföljstyckning).

   
PORTFÖLJSTYCKNING

För de fall där vi bedömer att summan av en portföljs delar är värt mer än portföljen som helhet väljer vi ofta att stycka upp portföljen. Anledningen är oftast en geografisk spridning, olika typer fastigheter eller olika storlek på fastigheterna. Ibland bryter vi bara ut en eller ett par fastigheter alternativt grupperar ett bestånd i naturliga mindre portföljer.

   
SALE- AND LEASE BACK

Avyttring av fastigheter för en verksamhet vilken vill hyra istället för att äga sina lokaler. Anledningen är oftast att verksamheten vill ta fram likviditet, skapa flexibilitet eller att fokusera på kärnverksamheten.

   
FASTIGHETSUTVECKLING

Utvecklingsfastigheter innefattar mark, byggrätter, nyproduktioner eller omställningsprojekt. A&P:s medverkan varierar mellan olika projekt, men de mest komplexa projekten rör utveckling av nyproduktioner och omställningsprojekt där uppdraget består i att medverka i både uthyrning och transaktion med målet att optimera värdet för uppdragsgivaren.

Processen

A&P är en kvalificerad rådgivare i hela transaktionsprocessen, oavsett om uppdraget gäller en ren fastighetsförsäljning eller en bolagstransaktion. Vi utformar affärsupplägget, ansvarar för marknads- arbetet, förhandling, due-diligence och avtalsprocess samt hanterar all dokumentation fram till avslutet.

     

Geografisk verksamhetsområde

A&P Fastighetstransaktioner har sin bas och bakgrund i Jönköping. Vi har regional närvaro med kontor i Jönköping, Göteborg och Stockholm. Vår marknad och vårt kontaktnät sträcker sig över storstadsregionerna och mindre likvida lokala marknader i södra Sverige.

Urval av tidigare affärer

Typ av tjänst

 • Enskild
 • Fastighetsutveckling
 • Portfölj
 • Portföljstyckning
 • Sales- & lease back

Område

 • Öst
 • Syd
 • Väst

Fastighetstyp

 • Bostad
 • Centrum
 • Externhandel
 • Hotell
 • Industri-/lager
 • Kontor
 • Nyproduktion & mark

Kostnadsfri rådgivning

Långsiktiga kundrelationer och hög integritet är en del av vår strategi. Vi strävar efter att vara en naturlig partner till dig i alla dina frågeställningar kring fastighetstransaktioner. Det kräver naturligtvis förtroende. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning kring din kommande affär, för att du ska få chansen att lära känna den transaktionskonsult som är bäst lämpad att bli din rådgivare, utifrån lokalkännedom och kompetens.

VÅRA TRANSAKTIONSRÅDGIVARE

Vill du veta mer om vår verksamhet eller hur vi kan hjälpa dig med fastighetsrelaterade frågor? Kontakta någon av våra transaktionsrådgivare nedan eller fyll i formuläret på vår kontaktsida så återkommer vi till dig så snart vi kan!

SEKRETESS

Vi är vana vid att hantera transaktioner med olika grad av sekretess. Hur vi gör detta beslutas i dialog med kunden och beror på kunden önskemål och affärsmässiga överväganden rörande transaktionen.