Försäljning av Fastighet

Försäljning av fastigheter är en komplex process, men behöver inte vara komplicerad om du hittar rätt rådgivare.  A&P arbetar med de flesta typer av fastigheter från lager till hyreshus. A&Ps styrka hittar du främst vid försäljning av fastigheter i perifera lägen i storstadsregionerna, regionstäder och mindre orter i södra Sverige. Gemensamt för dessa marknader är att de är mindre likvida och informationstillgängligheten är låg.

 

Genom åren har vi dessutom hanterat ett stort antal affärer av utvecklingsfastigheter såsom byggrätter, vakanta fastigheter och nyproduktioner, där utformningen av affärsupplägget blir annorlunda. Vi arbetar både med försäljning av enstaka fastigheter och avyttring hela bestånd. Vanligtvis är transaktionerna vi genomför värda mellan 20 och 500 mkr.

Vi som jobbar med försäljning av fastigheter vet att lokalkännedom och kontakter är avgörande. A&P har under långt tid arbetat upp ett stort

kontaktnät av kapitalstarka, seriösa köpare och vi vet vad som händer på våra lokala marknader.

Av erfarenhet vet vi att en lyckad försäljning ofta bygger på goda förberedelser. Ta gärna kontakt med oss i god tid före transaktionen, så arbetar vi tillsammans för att optimera värde och totalavkastning. Alla fastigheter är olika och varje uppdragsgivares förutsättningar måste beaktas. Vi analyserar och utvärderar scenarion, samt drar slutsatser om de åtgärder som bör tas i fastigheterna före en avyttring.

Processen

A&P är en kvalificerad rådgivare i hela transaktionsprocessen, oavsett om uppdraget gäller en ren fastighetsförsäljning eller en bolagstransaktion. Vi utformar affärsupplägget, ansvarar för marknadsarbetet, förhandling, due-diligence och avtalsprocess samt hanterar all dokumentation fram till tillträdet.

   

Här finns vi

Väst Öst Syd

A&P Fastighetstransaktioner har sin bas och bakgrund i Jönköping. Vi har regional närvaro med kontor i Jönköping, Göteborg och Stockholm. Vår marknad och vårt kontaktnät sträcker sig över storstadsregionerna och mindre likvida lokala marknader i södra Sverige.

Kostnadsfri rådgivning

Långsiktiga kundrelationer och hög integritet är en del av vår strategi. Vi strävar efter att vara en naturlig partner till dig i alla dina frågeställningar kring fastighetstransaktioner. Det kräver naturligtvis förtroende. Vi erbjuder kostnadsfri rådgivning kring din kommande affär, för att du ska få chansen att lära känna den transaktionskonsult som är bäst lämpad att bli din rådgivare, utifrån lokalkännedom och kompetens.

VÅRA TRANSAKTIONSRÅDGIVARE

Vill du veta mer om vår verksamhet eller hur vi kan hjälpa dig med fastighetsrelaterade frågor? Kontakta någon av våra transaktionsrådgivare nedan eller fyll i formuläret på vår kontaktsida så återkommer vi till dig så snart vi kan!